nitra.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

EDULAB spustil nový projekt

Školy v regiónoch môžu učiť deti o životnom prostredí inovatívnou formou

 

Školy v regiónoch môžu učiť deti o životnom prostredí inovatívnou formou

 

Nezisková organizácia EDULAB spustila pre žiakov 3. a 4. ročníka projekt, ktorý  ich zábavnou formou oboznámi s témami environmentálnej výchovy. Projekt sa volá Misia modrá planéta s Kozmixom.

 

,,Problematika ochrany životného prostredia je dnes mimoriadne aktuálna, ľudstvo nemalo nikdy taký výrazný vplyv na životné prostredie ako dnes. Práve preto je dôležité viesť deti k poznaniu prírody a dôsledkov konania človeka už od ranného detstva,“ vysvetľuje Ronald Blaho z organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia a elektroodpad ASEKOL SK, kolektívnej organizácie pre nakladanie s elektroodpadom.

 

Projekt Misia modrá planéta je inšpirovaný inovatívnym fínskym modelom. Fíni zavádzajú do škôl viac tematického vyučovania, ktoré spája dokopy jednotlivé predmety.

 

U nás sa to označuje ako ,,medzipredmetové vyučovanie“. „Environmentálna výchova dnes nepatrí k nijakému špecifickému predmetu, preto sa nedá učiť ,,klasickým“ spôsobom. Projekt sme preto navrhli tak, aby si žiaci všetky tematické okruhy osvojili prostredníctvom zážitkového učenia, hry a príbehu“, uviedol Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB.

 

Učitelia škôl, ktoré sa do projektu zapoja, dostanú kompletnú sadu vzájomne prepojených materiálov na efektívnu výučbu základných tém environmentálnej výchovy na prvom stupni základnej školy. Medzi nimi je napríklad aj metodická príručka s množstvom vzdelávacích aktivít, ktoré stavajú na zážitkovom a experimentálnom učení. Deti sa tak trebárs naučia, ako funguje kolobeh vody v prírode, dokonca si môžu napríklad samy priamo v triede vytvoriť umelý dážď.

 

K dispozícii budú mať taktiež interaktívne lekcie na vzdelávacom portáli Kozmix.sk a nebudú chýbať ani rôzne aktivity v teréne, mimo školy. „Niektoré triedy budú vytvárať základňu (virtuálne mesto) vo vlastnom svete pomocou hry Minecraft, ktorá je medzi žiakmi v tomto veku veľmi populárna a vo vyučovacom procese prináša možnosť vytvorenia simulácií enviromentálnych procesov vyskytujúcich sa v reálnom svete“, uviedla Zuzana Molčanová zo spoločnosti Microsoft.

 

Projekt Misia modrá planéta s Kozmixom je určený pre 350 tried s odhadovaným počtom žiakov 8 000. Zapojené triedy ho začnú realizovať v októbri, po tom, čo dostanú podklady v projektovom balíku a trvať bude do konca novembra 2017.

 

Viac informácií o projekte je dostupných na: http://misia.kozmix.sk.

 

Školy v regiónoch môžu učiť deti o životnom prostredí inovatívnou formou

 

Partnermi projektu Misia modrá planéta s Kozmixom sú spoločnosti Agemsoft, Asekol, Mircosoft a Smart.

 

Webyshopping

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Nitra, Cabaj - Čápor, Čakajovce, Ivanka pri Nitre, Koliňany, Lehota, Lužianky, Malý Lapáš, Nitrianske Hrnčiarovce, Pohranice, Štitáre, Veľké Zálužie, Veľký Lapáš, Zbehy
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang