nitra.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

ZSS, Zariadenie sociálnych služieb Borinka v Nitre

ZSS, Zariadenie sociálnych služieb, Borinka, ul. Dolnočermánska č. 62, 949 01 Nitra, 037 / 6566 204, 7720 124, fax: 037 / 7720 115, dd-dss.nitra@stonline.sk

Zariadenie sociálnych služieb Borinka

ZSS, Zariadenie sociálnych služieb Borinka v Nitre

ZSS, Zariadenie sociálnych služieb, Borinka, ul. Dolnočermánska č. 62, 949 01 Nitra, 037 / 6566 204, 7720 124, fax: 037 / 7720 115, dd-dss.nitra@stonline.sk

Adresa: ul. Dolnočermánska č. 62, 949 01 Nitra
Telefón: 037 / 6566 204, 7720 124
Fax: 037 / 7720 115
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail: dd-dss.nitra@stonline.sk
Zariadenie sociálnych služieb Borinka

V zariadení sociálnych služieb sa poskytuje najmä :

- STRAVOVANIE: Občanom v zariadení sa poskytuje celodenné stravovanie, za čo sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, pri diabetickej, výživnej, bielkovinovej a špeciálnej diéte sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzky zariadenia.

- UBYTOVANIE: Občania sú ubytovaní v jedno a dvojposteľových izbách, ktoré sú vybavené štandardným nábytkom. Budova zariadenia je trojposchodová, vybavená výťahom. Na izbách klientov, ako aj v hygienických zariadeniach je nainštalovaný komunikačný systém sestra-klient.

- POMOC PRI ODKÁZANOSTI NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY

- OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ: Zariadenie poskytuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti

- SOCIÁLNE PORADENSTVO A SOCIÁLNA REHABILITÁCIA

- UPRATOVANIE, PRANIE, ŽEHLENIE A ÚDRŽBA BIELIZNE A ŠATSTVA

- OSOBNÉ VYBAVENIE: Zariadenie poskytuje osobné vybavenie fyzickej osobe, ktorá si ho nemôže zabezpečiť sama. Osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby.

- UTVÁRANIE PODMIENOK NA ÚSCHOVU CENNÝCH VECÍ

- ZABEZPEČENIE ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI A PRACOVNEJ TERAPIE: V rámci záujmovej činnosti a pracovnej terapie sa klienti venujú výrobe ručne šitých hračiek, výrobe vankúšov a podložiek na stoličky, vyšívaniu, ale aj prácam na úprave areálu zariadenia. V zariadení je knižnica, kde klienti majú možnosť čítať literatúru podľa vlastného výberu. K dispozícii sú aj rôzne spoločenské hry. Súčasťou duchovného života klientov sú aj pravidelne sa konajúce sväté omše v zariadení. V oblasti kultúrnej činnosti pre klientov zariadenia pravidelne organizujeme rôzne akcie – vystúpenia hudobných skupín, speváckeho zboru, detí zo základných a materských škôl, tanečné zábavy, v letných mesiacoch posedenia pri hudbe a speve vonku na dvore, opekačky, výlety Nitrianskym vláčikom.

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hľadáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Prezerané firmy

  • Zariadenie sociálnych služieb Borinka

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Nitra, Cabaj - Čápor, Čakajovce, Ivanka pri Nitre, Koliňany, Lehota, Lužianky, Malý Lapáš, Nitrianske Hrnčiarovce, Pohranice, Štitáre, Veľké Zálužie, Veľký Lapáš, Zbehy
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang