Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Nitra23.7.2019

MS Outlook - plánovanie informácií a e-mail

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov evidovať a plánovať informácie ako sú akcie, udalosti, úlohy, kontakty ...

Základy SQL jazyka v SQL Serveri

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Hlavným cieľom kurzu je, aby absolvent ovládal aké sú hlavné možnosti práce s dátami v SQL Servri, ako písať bezpečné a ...

Visio

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom kurzu je naučiť absolventov vytvárať aplikácie vlastnú prezentáciu, graf, návrh budov, interiérov, kancelárii a ...

Adobe Photoshop - základy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je aby absolvent ovládal základnú prácu s grafikou v programe Adobe Photoshop. Absolvent tohto modulu vie ...

Adobe Photoshop - pokročilý

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je, aby absolvent vedel efektívne pracovať s rastrovou grafikou v programe Adobe Photoshop. Absolvent ...

PowerPoint – pokročilý

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Absolvent tohto modulu dokáže vytvoriť kompletnú profesionálnu prezentáciu s použitím všetkých nástrojov na ...

Java – základy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom kurzu je naučiť absolventov základy technológie programovania v prostredí JAVA.ÚVOD DO PROGRAMOVANIA ...

Visual Basic.net – základy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je oboznámiť absolventov s vytváraním jednoduchých aplikácií, používaním formulárov a ovládacích prvkov ...

PowerPoint – základy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Absolvent tohto modulu dokáže vytvoriť kompletnú prezentáciu, s použitím nástrojov na automatizáciu predvádzania ...

Access - pokročilý

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je, aby absolvent efektívne ovládal tvorbu a prácu s databázami v prostredí Access. Modul je určený pre ...

XML v SQL Serveri

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Tento kurz je určený pre vývojárov a administrátorov, ktorých zaujíma problematika spracovania XML v SQL Serveri. Je ...

Access-základy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je aby absolvent ovládal základnú prácu s databázami z pohľadu užívateľa v programe MS Access. Modul je ...

Windows, Word, Excel - základy a mierne pokročilí

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom kurzu je, aby absolvent zvládol základnú prácu v prostredí Windows, Word, Excel a vedel používať počítač pre ...

Excel - mierne pokročilý

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov samostatne využívať prostredie Excelu pre riešenie väčších modelov a tvorbu ...