Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Nitra

Java – základy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom kurzu je naučiť absolventov základy technológie programovania v prostredí JAVA.ÚVOD DO PROGRAMOVANIA ...

Visual Basic.net – základy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je oboznámiť absolventov s vytváraním jednoduchých aplikácií, používaním formulárov a ovládacích prvkov ...

PowerPoint – základy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Absolvent tohto modulu dokáže vytvoriť kompletnú prezentáciu, s použitím nástrojov na automatizáciu predvádzania ...

Access - pokročilý

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je, aby absolvent efektívne ovládal tvorbu a prácu s databázami v prostredí Access. Modul je určený pre ...

XML v SQL Serveri

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Tento kurz je určený pre vývojárov a administrátorov, ktorých zaujíma problematika spracovania XML v SQL Serveri. Je ...

Access-základy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je aby absolvent ovládal základnú prácu s databázami z pohľadu užívateľa v programe MS Access. Modul je ...

Windows, Word, Excel - základy a mierne pokročilí

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom kurzu je, aby absolvent zvládol základnú prácu v prostredí Windows, Word, Excel a vedel používať počítač pre ...

Excel - mierne pokročilý

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov samostatne využívať prostredie Excelu pre riešenie väčších modelov a tvorbu ...

Excel - základy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov správne navrhnúť tabuľky vrátane tvorby vzorcov a ich výpočtov, pohybovať sa ...

Crystal Reports

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je naučiť absolventov tohto kurzu vytvárať jednoduché zostavy, ktoré čerpajú dáta z existujúcej databázy, ...

MS Outlook - práca v tíme a pokročilé techniky

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov využívať nástroje prostredia MS Outlook pre tímovú prácu a poznať pokročilé ...

Adobe InDesign

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je ovládanie programu Adobe InDesign, jeho možnosti a ich využitie. Absolvent je schopný zrealizovať ...

Word - základy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov vytvárať, ukladať a tlačiť textové dokumenty, upravovať a formátovať ...

Word - mierne pokročilý

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov jednoducho a rýchlo vytvárať textové dokumenty. Absolvent vie vytvárať ...

MS Project - základy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je naučiť absolventov používať MS Project ako nástroj pre plánovanie, sledovanie a riadenie menších a ...

Excel – kontingenčné tabuľky a analýzy dát

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov analyzovať dáta v prostredí MS Excel s využitím kontingenčných tabuliek a ...

Windows SharePoint services - tímová spolupráca

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Vytvoriť vlastné web rozhranie, ktoré umožňuje vytvoriť podmienky pre vlastnú tímovú prácu. Vedieť spravovať zdieľaný ...

MS Project - pokročilý

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je naučiť absolventov používať MS Project pre efektívne plánovanie, sledovanie a riadenie rozsiahlych ...