Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Nitra

BOZP pri poľnohospodárskej a lesníckej práci

Na Priehon 64, 949 05, Nitra

oboznámiť účastníkov o BOZP pri poľnohospodárskej a lesníckej práciVyhl 45/2010 Zz o zaistení BOZP pri ...

Odborná príprava chladiarov

Na Priehon 64, 949 05, Nitra

Odborná príprava ja zameraná na obsluhu všetkých typov vyhradených chladiacich zariadeníSTN EN 13313 (149010) Chladiace ...

MS SQL Server - dátové sklady a OLAP

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Kurz sa venuje tvorbe dátových skladov v prostredí SQL Servera 2008 s využitím jeho služby Integration Services, na ...

Optimalizácia výkonu SQL Servera

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Kurz je zameraný na SQL Server, čo všetko ovplyvňuje jeho výkon, ako rýchlo nájsť hlavné zdroje problémov, ako ich ...

Excel - práca s funkciami podrobne

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Naučiť účastníkov efektívne zvládnuť prácu s funkciami v ExceliRÝCHLY ÚVOD DO FUNKCIÍArgumenty funkciíZápis funkcií ...

Práca s databázami v Exceli

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Naučiť účastníkov kurzu efektívne pracovať s databázami.Pohyb a orientácia vo veľkých databázach a ...

Excel – štatistické analýzy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom kurzu je naučiť absolventov využívať nástroje MS Excel pri štatistickej analýze dát.Úvod do práce s ExcelomAko ...

DPH 2019

Hodžova 26, P94901, Nitra