Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Nitra

MS Project - základy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je naučiť absolventov používať MS Project ako nástroj pre plánovanie, sledovanie a riadenie menších a ...

Excel – kontingenčné tabuľky a analýzy dát

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov analyzovať dáta v prostredí MS Excel s využitím kontingenčných tabuliek a ...

Windows SharePoint services - tímová spolupráca

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Vytvoriť vlastné web rozhranie, ktoré umožňuje vytvoriť podmienky pre vlastnú tímovú prácu. Vedieť spravovať zdieľaný ...

MS Project - pokročilý

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je naučiť absolventov používať MS Project pre efektívne plánovanie, sledovanie a riadenie rozsiahlych ...

MS SQL Server - dátové sklady a OLAP

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Kurz sa venuje tvorbe dátových skladov v prostredí SQL Servera 2008 s využitím jeho služby Integration Services, na ...

Optimalizácia výkonu SQL Servera

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Kurz je zameraný na SQL Server, čo všetko ovplyvňuje jeho výkon, ako rýchlo nájsť hlavné zdroje problémov, ako ich ...

Excel - práca s funkciami podrobne

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Naučiť účastníkov efektívne zvládnuť prácu s funkciami v ExceliRÝCHLY ÚVOD DO FUNKCIÍArgumenty funkciíZápis funkcií ...

Práca s databázami v Exceli

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Naučiť účastníkov kurzu efektívne pracovať s databázami.Pohyb a orientácia vo veľkých databázach a ...

Excel – štatistické analýzy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom kurzu je naučiť absolventov využívať nástroje MS Excel pri štatistickej analýze dát.Úvod do práce s ExcelomAko ...

Správa bytového fondu

Dolnohorská 26, 94901, Nitra

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dolnohorská 26, 94901, Nitra