Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Nitra

KURZ OPATROVANIA DETÍ

Dolnohorská 26, 94901, Nitra

Kurz Cukrár

Hlavná 50, 080 01, Prešov

Nechtový dizajn v Nitre

Hornozoborská 77, 949 01, Nitra

MANAŽÉRSKA AKADÉMIA

Dolnohorská 26, 94901, Nitra

VEDENIE ĽUDÍ A MOTIVÁCIA

Dolnohorská 26, 94901, Nitra

Kozmetik - Kozmetička, rekvalifikačný kurz v Nitre

Hornozoborská 77, 949 01, Nitra

Cieľom kurzu je poskytnúť poznatky v oblasti dejín kozmetiky, kozmetológie, dermatológie, hygieny, chémie, a nadobudnúť ...

KOZMETIČK - KOZMETIČKA

Družstevná 10, 949 01, Nitra

Kurz Kozmetiky:absolventka má poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie, hygieny, práva, ekonómie a psychológie a ...

Kaderník - kaderníčka

Družstevná 10, 949 01, Nitra

Kurz Kaderníčka:kurz vychádza z požiadaviek na kadernícku profesiu – dôraz sa kladie na výcvik praktickej ...

Kozmetik - Kozmetička, rekvalifikačný kurz v Nitre

Hornozoborská 77, 949 01, Nitra

Cieľom kurzu je poskytnúť poznatky v oblasti dejín kozmetiky, kozmetológie, dermatológie, hygieny, chémie, a nadobudnúť ...

KUCHÁR

Družstevná 10, 949 01, Nitra

Absolvent bude mať komplex odborných poznatkov a zručností nevyhnutných k výkonu povolania kuchára a čašníkaCieľom je ...