Úvod > Festivaly > Kaderník - kaderníčka

Kaderník - kaderníčka

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
5.11.2018 - 24.1.2019
Čas konania:
Názov:
Kaderník - kaderníčka
Miesto:
Družstevná 10, 949 01, Nitra
Usporiadateľ
BEAUTY SCHOOL
Popis akcie:
Kurz Kaderníčka:kurz vychádza z požiadaviek na kadernícku profesiu – dôraz sa kladie na výcvik praktickej činnostiteoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickým úkonom v práci kaderníčky (kaderníka)praktickú časť účastníci absolvujú v kaderníckom salóneAbsolventi majú poznatky z oblasti kaderníctva, kozmetiky,vizá­žistiky, hygieny, práva, ekonómie a psychológie a nadobudnú zručnosti pre výkon činnosti v odbore.
Mám záujem