Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Nitra

Jednoduché účtovníctvo

Škultétyho 5, 83103, Bratislava

Akreditovaný kurz Jednoduché účtovníctvo je presne pre vás. Naši lektori pomocou praktických príkladov naučia viesť ...

Aktualizačná odborná príprava TECHNIKOV POŽIARNEJ

Akademická 4, 949 01, NITRA

Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia MV SR – prezídia Hasičského a záchranného zboru ...

Reflexná masáž chodidiel

Družstevná 10, 949 01, Nitra

Na chodidlách sa nachádzajú miesta (plôšky), ktoré odrážajú stav našich vnútorných orgánov. Masážou sa jednotlivé časti ...

MS Outlook - plánovanie informácií a e-mail

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov evidovať a plánovať informácie ako sú akcie, udalosti, úlohy, kontakty ...

Základy SQL jazyka v SQL Serveri

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Hlavným cieľom kurzu je, aby absolvent ovládal aké sú hlavné možnosti práce s dátami v SQL Servri, ako písať bezpečné a ...

Visio

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom kurzu je naučiť absolventov vytvárať aplikácie vlastnú prezentáciu, graf, návrh budov, interiérov, kancelárii a ...

Adobe Photoshop - základy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je aby absolvent ovládal základnú prácu s grafikou v programe Adobe Photoshop. Absolvent tohto modulu vie ...

Adobe Photoshop - pokročilý

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je, aby absolvent vedel efektívne pracovať s rastrovou grafikou v programe Adobe Photoshop. Absolvent ...

PowerPoint – pokročilý

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Absolvent tohto modulu dokáže vytvoriť kompletnú profesionálnu prezentáciu s použitím všetkých nástrojov na ...

Java – základy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom kurzu je naučiť absolventov základy technológie programovania v prostredí JAVA.ÚVOD DO PROGRAMOVANIA ...

Visual Basic.net – základy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je oboznámiť absolventov s vytváraním jednoduchých aplikácií, používaním formulárov a ovládacích prvkov ...

PowerPoint – základy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Absolvent tohto modulu dokáže vytvoriť kompletnú prezentáciu, s použitím nástrojov na automatizáciu predvádzania ...

Autodesk Inventor – pokročilý

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je aby absolvent ovládal pokročilú prácu v prostredí Autodesk Inventor.POPIS PRACOVNÉHO PROSTREDIAPrehľad ...

Access - pokročilý

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je, aby absolvent efektívne ovládal tvorbu a prácu s databázami v prostredí Access. Modul je určený pre ...

XML v SQL Serveri

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Tento kurz je určený pre vývojárov a administrátorov, ktorých zaujíma problematika spracovania XML v SQL Serveri. Je ...

Access-základy

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom modulu je aby absolvent ovládal základnú prácu s databázami z pohľadu užívateľa v programe MS Access. Modul je ...

Windows, Word, Excel - základy a mierne pokročilí

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Cieľom kurzu je, aby absolvent zvládol základnú prácu v prostredí Windows, Word, Excel a vedel používať počítač pre ...

Interný audit systému kvality laboratória podľa EN

Mostná 11, 949 01, Nitra

Objasniť účastníkom tréningu požiadavky na systém kvality laboratória definované v norme ISO 17025. Objasnenie zahŕňa ...

Excel - mierne pokročilý

Fraňa Mojtu 18, 949 01, Nitra

Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov samostatne využívať prostredie Excelu pre riešenie väčších modelov a tvorbu ...