STYRCON, s. r. o. Zateplenie

Výrobca polystyré-cementovej zmesi STYRCON ®. Sú to nehorľavé izolačné dosky (90x45cm) s výbornou paropriepustnosťou. Dodávateľ nehorľavého difúzneho zateplovacieho systému STYREXON ®. Dá sa použiť aj na zateplenie starých, historických budov a stavieb.

STYRCON, s. r. o. Zateplenie

STYRCON - zatepľovanie, STYREXON, izolačné dosky, Nitra

Výrobca polystyré-cementovej zmesi STYRCON ®. Sú to nehorľavé izolačné dosky (90x45cm) s výbornou paropriepustnosťou. Dodávateľ nehorľavého difúzneho zateplovacieho systému STYREXON ®. Dá sa použiť aj na zateplenie starých, historických budov a stavieb.

Adresa: Hlavná 71, 915 73 Jelenec
Telefón:037/6313 207
Kontaktná osoba:RNDr. Vladimír Libant
E-mail:styrcon@styrcon.sk
www.:www.styrcon.sk

# Je výrobcom originálnej, patentovo chránenej polystyréncementovej tepelnoizolačnej zmesi, lisovanej do formátovaných tvarov a predávanej pod značkou STYRCON®.

# Je dodávateľom Vonkajšieho kontaktného silikátového tepelnoizolačného systému STYRCON®, všetkých jeho komponentov a ďalších potrieb pre zatepľovacie práce.

# Je oprávnený vykonávať školenia, vydávať oprávnenia na svoj zatepľovací systém a vykonávať kontrolnú činnosť s tým spojenú.

Firma so sídlom v Nitre najprv pod názvom SVH konzorcium (1991), neskôr Styrcon s.r.o. (1992) mala vo svojich počiatkoch pomalý rozbeh. Prvé roky boli zamerané na vývoj technológie za ťažkých podmienok, bez kapitálového zabezpečenia v prenajatých priestoroch. Táto snaha nakoniec vyústila v roku 1994 do priznania patentu a certifikácie výroby STYRCONu. Od tejto doby sa dá hovoriť aj o komerčnom rozvoji firmy.

Osvedčením zatepľovacieho systému STYREX v r.1997 (neskôr premenovanom na STYREXON), založenom na báze tepelnej izolácie STYRCON, boli položené základy širokého využitia vynikajúcich vlastností tohto materiálu pri zatepľovaní celej škály stavebných objektov od rodinných domov až po veľké komerčné stavby. Otvoriť v novom okne
Presťahovaním výroby i celej firmy v roku 1999 do vlastných priestorov v Jelenci (pri Nitre), dostáva firma silný impulz pre svoj ďalší rozvoj. Súčasný stav je tak odrazom úspechu, ku ktorému sa firma Styrcon s.r.o. dopracovala.

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.